Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ψηφιακά Δίδυμα Διαχείρισης της ποιότητας του αέρα σε εσωτερικούς χώρους για υγιεινή διαβίωση» (82178 Ε.Υ.: Σ. Καρατζάς) (25/01/2024)

Έχει λήξει 5 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 899/24-01-2024 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη μιας [1] σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ψηφιακά Δίδυμα Διαχείρισης της ποιότητας του αέρα σε εσωτερικούς χώρους για υγιεινή διαβίωση», που χρηματοδοτείται από τον Φορέα «European Health and Digital Executive Agency (HADEA)», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Στυλιανό Καρατζά, έμπειρο ερευνητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 05/02/2024

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει