Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Digital Twins Enabled Indoor Air Quality Management for Healthy Living» (82178 Ε.Υ.: Σ. Καρατζάς) (04/04/2023)

Έχει λήξει 5 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 857/04-04-2023  Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη χορήγηση (1) ανταποδοτικής υποτροφίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Digital Twins Enabled Indoor Air Quality Management for Healthy Living», που χρηματοδοτείται από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της πράξης/δράσης/έργου «HORIZON- HLTH-2021-ENVHLTH-02 (Environment and Health (2021)», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Στυλιανό Καρατζά, έμπειρο ερευνητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 6 & 7 του ν.4547/2018, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ 6 του ν.4559/2018, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 19/04/2023

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει