Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

Βασιλική Τζελέπη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ MIAΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ» (82151 Ε.Υ.: Β. Τζελέπη) (01/02/2023)

Έχει λήξει 8 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 848/01-02-2023  Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  [1] σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ», που χρηματοδοτείται από M.D. ANDERSON CANCER CENTER, THE UNIVERSITY OF TEXAS με Επιστημονική Υπεύθυνη την ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΕΛΕΠΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ  του Τμήματος ΙΑΤΡΙΚΗΣ, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 13/02/2023

Τζελέπη Βασιλική Τζελέπη Βασιλική Τζελέπη Βασιλική Τζελέπη Βασιλική
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει