Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Μπούρας Χρήστος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Παροχή αναλυτικού τεχνικού σχεδίου/υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, με τις προδιαγραφές για την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, στα προγράμματα ψηφιακού μετασχηματισμού που πρόκειται να υλοποιήσει η Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας» (82136 Ε.Υ.: Χ. Μπούρας) (05/07/2022)

Έχει λήξει 3 εβδομάδες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 821/05-07-2022 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Παροχή αναλυτικού τεχνικού σχεδίου/υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, με τις προδιαγραφές για την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, στα προγράμματα ψηφιακού μετασχηματισμού που πρόκειται να υλοποιήσει η Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας», που χρηματοδοτείται από Υπουργείο Εσωτερικών, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Χρήστο Μπούρα, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 20/07/2022

 

Μπούρας Χρήστος Μπούρας Χρήστος Μπούρας Χρήστος Μπούρας Χρήστος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει