Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΕΙΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «CREAMS]_Θεωρητικό πλαίσιο, μεθοδολογία και δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη φοιτητών καλών τεχνών στη δημιουργία εικονικών εκθέσεων με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών μικτής πραγματικότητας» (82062 Ε.Υ.: Χ. Φείδας) (05/01/2024)

Έχει λήξει 6 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 896/29-12-2023 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει   τη  δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη μιας [1] σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «CREAMS]_Θεωρητικό πλαίσιο, μεθοδολογία και δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη φοιτητών καλών τεχνών στη δημιουργία εικονικών εκθέσεων με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών μικτής πραγματικότητας.», που χρηματοδοτείται από το Κρατικό Ίδρυμα Υποτροφιών, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Aν. Καθηγητή κ. Χρήστο Φείδα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 15/01/2024

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΕΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΕΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΕΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΕΙΔΑΣ
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει