Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Γεώργιος Ηλιόπουλος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΝΗΜΕΣ ΓΑΙΑΣ: Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΥΠΡΟΥ» (82055 Ε.Υ.: Γ. Ηλιόπουλος) (17/05/2022)

Έχει λήξει 3 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 814/17-05-2022 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη 3 συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΜΝΗΜΕΣ ΓΑΙΑΣ: Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΥΠΡΟΥ», που χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πάτρας, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον  Γιώργο Ηλιόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 01/06/2022

Ηλιόπουλος Γεώργιος Ηλιόπουλος Γεώργιος Ηλιόπουλος Γεώργιος Ηλιόπουλος Γεώργιος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει