Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Γεράσιμος Ρασσιάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Εργαστηριακή σύνθεση κεφαλοσπορινούχων αντιβιοτικών μορίων και ανάπτυξή τους σε βιομηχανική κλίμακα (MedSynth)» (82026 Ε.Υ.: Γ. Ρασσιάς) (24/03/2022)

Έχει λήξει 4 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 807/ 22-03-2022 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη χορήγηση  μίας (1) ανταποδοτικής υποτροφίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Εργαστηριακή σύνθεση κεφαλοσπορινούχων αντιβιοτικών μορίων και ανάπτυξή τους σε βιομηχανική κλίμακα (MedSynth)», που χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ Παν. Πατρών και τη Φαρμακοβιομηχανία DEMO S. A.   με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Ρασσιά Γεράσιμο, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 6 & 7 του ν.4547/2018, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ 6 του ν.4559/2018,  ως κάτωθι:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 08/04/2022

Ρασσιάς Γεράσιμος Ρασσιάς Γεράσιμος Ρασσιάς Γεράσιμος Ρασσιάς Γεράσιμος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει