Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Έγκριση Πρακτικού – Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ενίσχυση Επιστημονικής Δραστηριότητας στην Ανοσοαιματολογία και τα Λοιμώδη Νοσήματα» (81897– Ε.Υ.: Α. Μουζάκη) (28/06/2022)

Έχει λήξει 53 χρόνια πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 53877/01.06.2022  Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Ενίσχυση Επιστημονικής Δραστηριότητας στην Ανοσοαιματολογία και τα Λοιμώδη Νοσήματα»,  με Επιστημονικά Υπεύθυνη την κα Α. Μουζάκη ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 05 Ιουλίου 2022 και ώρα 2:00 μ.μ.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται: σε έντυπη μορφή στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ ή ηλεκτρονικά στα e-mail: rescom@upatras.gr,  stagoti@upatras.gr

Μουζάκη Αθανασία Μουζάκη Αθανασία Μουζάκη Αθανασία Μουζάκη Αθανασία
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει