Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

Κωνσταντίνος Μπαταργιάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ενίσχυση Ερευνητικής Δραστηριότητας Εργαστήριου Εφαρμοσμένης Γενετικής & Γενετικής Βελτίωσης Ιχθύων» (81844 Ε.Υ.: K. Μπαταργιάς) (23/03/2023)

Έχει λήξει 6 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 855/21-03-2023  Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  [1] σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο Ενίσχυση Ερευνητικής Δραστηριότητας Εργαστήριου Εφαρμοσμένης Γενετικής & Γενετικής Βελτίωσης Ιχθύων που χρηματοδοτείται από Ιδιώτες, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Μπαταργιά του Τμήματος Βιολογίας, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 03/04/2023

Μπαταργιάς Κωνσταντίνος Μπαταργιάς Κωνσταντίνος Μπαταργιάς Κωνσταντίνος Μπαταργιάς Κωνσταντίνος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει