Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Έρευνα και εκστρατεία ενημέρωσης για την μείωση της σπατάλης τροφίμων στα νοικοκυριά της Ελλάδας» (81788 Ε.Υ.: Π. Θεοδωρίδης) (25/10/2021)

Έχει λήξει 4 εβδομάδες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 786/19-10-2021 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη μιας  [1] σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Έρευνα και εκστρατεία ενημέρωσης για την μείωση της σπατάλης τροφίμων στα νοικοκυριά της Ελλάδας » που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο του Μέτρου «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Προκόπιο Θεοδωρίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή  του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, του Πανεπιστημίου Πατρών

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 09/11/2021

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει