Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

Γατομάτης Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «BIMHEDUC – ERASMUS “Transversal BIM Knowledge for High Education”» (81783 Ε.Υ.: Π. Γατομάτης) (28/03/2023)

Έχει λήξει 6 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 856/27-03-2023 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπωνγια τη σύναψη  [2] συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «BIMHEDUC – ERASMUS “Transversal BIM Knowledge for High Education”», που χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης/δράσης/έργου «Erasmus +», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Παναγιώτη Γατομάτη, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 07/04/2023

Γατομάτης Παναγιώτης Γατομάτης Παναγιώτης Γατομάτης Παναγιώτης Γατομάτης Παναγιώτης
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει