Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Έγκριση Πρακτικού – Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Α. Λεπτομερής ιζηματολογική μελέτη της Μεσοζωικής ακολουθίας στην Προ-Απούλια ζώνη, στη Δυτική Ελλάδα, και Β. η μελέτη των αποθέσεων του μέσου Τριαδικού έως κατώτερου Ιουρασικού της σειράς των Plattenkalk και η συσχέτιση τους με τα ισοδύναμης ηλικίας ιζήματα στη δυτική Ελλάδα» (81774– Ε.Υ.: Αβρ. Ζεληλίδης) (08/10/2021)

Έχει λήξει 52 χρόνια πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 91652/16.09.2021  Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Α. Λεπτομερής ιζηματολογική μελέτη της Μεσοζωικής ακολουθίας στην Προ-Απούλια ζώνη, στη Δυτική Ελλάδα, και Β. η μελέτη των αποθέσεων του μέσου Τριαδικού έως κατώτερου Ιουρασικού της σειράς των Plattenkalk και η συσχέτιση τους με τα ισοδύναμης ηλικίας ιζήματα στη δυτική Ελλάδα»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Αβρ. Ζεληλίδη ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 18 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 2:00 μ.μ..

Οι ενστάσεις υποβάλλονται: σε έντυπη μορφή στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ ή ηλεκτρονικά στα e-mail: rescom@upatras.gr,  stagoti@upatras.gr

Ζεληλίδης Αβραάμ Ζεληλίδης Αβραάμ Ζεληλίδης Αβραάμ Ζεληλίδης Αβραάμ
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει