Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Μιχαήλ Κορνάρος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα στους τομείς του Ψηφιακού Μετασχηματισμού, της Κυκλικής Οικονομίας & της Αειφόρου Ανάπτυξης – PROMETHEUS» (81773 Ε.Υ.: Μ. Κορνάρος) (25/10/2021)

Έχει λήξει 3 εβδομάδες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 786/19-10-2021 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη 4 συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο “Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα στους τομείς του Ψηφιακού Μετασχηματισμού, της Κυκλικής Οικονομίας & της Αειφόρου Ανάπτυξης – PROMETHEUS”, που χρηματοδοτείται από  το EUROPEAN INSTITUTE OF INNOVATION AND TECHNOLOGY (EIT), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Mιχαήλ Κορνάρο του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 09/11/2021

Κορνάρος Μιχαήλ Κορνάρος Μιχαήλ Κορνάρος Μιχαήλ Κορνάρος Μιχαήλ
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει