Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Έγκριση Πρακτικού – Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ενίσχυση Ερευνητιkής Δραστηριότητας Εργαστηρίου Μοριακής Ενδοκρινολογίας» (81754– Ε.Υ.: Ν. Γεωργόπουλος) (18/11/2022)

Έχει λήξει 53 χρόνια πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 107338/01.11.2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Ενίσχυση Ερευνητιkής Δραστηριότητας Εργαστηρίου Μοριακής Ενδοκρινολογίας»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Ν. Γεωργόπουλο ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 23 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 2:00 μ.μ.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στα e-mail: rescom@upatras.gr, stagoti@upatras.gr ή σε έντυπη μορφή στη Μονάδα Ανθρώπινου Δυναμικού του ΕΛΚΕ υπόψιν κας. Μ. Αγκότη

Γεωργόπουλος Νεοκλής Γεωργόπουλος Νεοκλής Γεωργόπουλος Νεοκλής Γεωργόπουλος Νεοκλής
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει