Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Έγκριση Πρακτικού – Πρακτικό Αξιολόγησης για την χορήγηση Ανταποδοτικής Υποτροφίας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Σπονδυλωτά Συστήματα Ελέγχου για τη Μεγιστοποίηση της Αξιοποίησης της Ηλιακής Ενέργειας και της Παροχής Υπηρεσιών Δικτύου από Οικιακά Φ/Β Συστήματα Συζευγμένα με Θερμική Αποθήκευση – [SUNSETS]» (81751– Ε.Υ.: Π. Βοβός) (01/10/2021)

Έχει λήξει 52 χρόνια πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 90299/10.09.2021  Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την χορήγηση Ανταποδοτικής Υποτροφίας στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Σπονδυλωτά Συστήματα Ελέγχου για τη Μεγιστοποίηση της Αξιοποίησης της Ηλιακής Ενέργειας και της Παροχής Υπηρεσιών Δικτύου από Οικιακά Φ/Β Συστήματα Συζευγμένα με Θερμική Αποθήκευση – [SUNSETS]»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Π. Βοβό ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 08 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 2:00 μ.μ.

ΠΑΝΑΓΗΣ ΒΟΒΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΒΟΒΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΒΟΒΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΒΟΒΟΣ
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει