Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς χορήγηση Ανταποδοτικής Υποτροφίας σε έναν (1) Υποψ. Διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ UPATRAS IQ 2020 – Πρόβλεψη τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στην ελληνική αγορά με υψηλή διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» (81732 – Ε.Υ.: Γ.Φίλης) (08/09/2021)

Έχει λήξει 2 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 779 / 01-09-2021 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη χορήγηση  1 ανταποδοτικής υποτροφίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Πρόβλεψη τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στην ελληνική αγορά με υψηλή διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», που συγχρηματοδοτείται από το Πανεπιστήμιο Πατρών και την ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ELIN VERD S.A.), με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον  ΓΕΩΡΓΙΟ ΦΙΛΗ, Επικ. Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 6 & 7 του ν.4547/2018, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ 6 του ν.4559/2018,  ως κάτωθι:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.
Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 23/09/2021
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΗΣ
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει