Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Έγκριση Πρακτικού – Πρακτικό Αξιολόγησης για τη χορήγηση Ανταποδοτικής Υποτροφίας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ UPATRAS IQ 2020 – Πρόβλεψη τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στην ελληνική αγορά με υψηλή διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» (81732– Ε.Υ.: Γ. Φίλης) (04/10/2021)

Έχει λήξει 52 χρόνια πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 89370/08.09.2021  Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση  Ανταποδοτικής Υποτροφίας στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ UPATRAS IQ 2020 – Πρόβλεψη τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στην ελληνική αγορά με υψηλή διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Γ. Φίλη ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 11 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 2:00 μ.μ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΗΣ
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει