Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Έγκριση Πρακτικού – Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη του υλικολογισμικού [firmware] και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων FPGA συκευής δοκιμαστηρίου [tester] ηλεκτρονικών καρτών Mezzanine» (81710– Ε.Υ.: Β. Παλιουράς) (10/09/2021)

Έχει λήξει 53 χρόνια πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 82923/06.08.2021  Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Ανάπτυξη του υλικολογισμικού [firmware] και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων FPGA συκευής δοκιμαστηρίου [tester] ηλεκτρονικών καρτών Mezzanine»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Β. Παλιουρά ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 17 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 2:00 μ.μ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει