Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΗΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ» (81653– Ε.Υ.: Ε. Ματσούκης) (06/07/2021)

Έχει λήξει 5 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 769 / 10-06-2021 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  μιάς (1)συμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Κυκλοφοριακή Διερεύνηση και σήμανση περιοχής πόλης Ληξουρίου», που χρηματοδοτείται από  ΤΟΝ ΔΗΜΟ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον  καθ. ΕΥ. ΜΑΤΣΟΥΚΗ  του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 21/07/2021

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ

location

Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει