Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Μπαρούχας Παντελής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Υποστήριξη Λειτουργίας Εδαφολογικού Εργαστηρίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (EDAFOLOGIKO II)» (81636- Ε.Υ.: Π. Μπαρούχας) (23/06/2021)

Έχει λήξει 5 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 769 / 10-06-2021 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη 2 συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ΦΚ 81636 με τίτλο «Υποστήριξη Λειτουργίας Εδαφολογικού Εργαστηρίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (EDAFOLOGIKO II)», που χρηματοδοτείται από Διάφορους φορείς, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Παντελή Μπαρούχα, Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας, του Πανεπιστημίου Πατρών.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 08/07/2021

Μπαρούχας Παντελής Μπαρούχας Παντελής Μπαρούχας Παντελής Μπαρούχας Παντελής
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει