Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

Μαυραντζάς Βλάσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «SimiLi: Προσομοίωση Ισοτροπικών Ρευστών» (81620 Ε.Υ.: B. Μαυραντζάς) (25/01/2024)

Έχει λήξει 5 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 899/24-01-2024 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη [2] ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «SimiLi: Προσομοίωση Ισοτροπικών Ρευστών », χρηματοδοτείται από την Unilever, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Βλάσιο Μαυραντζά του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 05/02/2024

Μαυραντζάς Βλάσιος Μαυραντζάς Βλάσιος Μαυραντζάς Βλάσιος Μαυραντζάς Βλάσιος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει