Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Ράμφος Αλέξιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Καταγραφή πολυχαίτων στη λιμνοθάλασσα Προκόπου και στα αλίπεδα προς παραλία Κέντρο και τρόποι αντιμετώπισής τους (FICOPROK)» (81614 Ε.Υ.: Α. Ράμφος) (27/09/2021)

Έχει λήξει 2 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 782/22-09-2021 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο “Καταγραφή πολυχαίτων στη λιμνοθάλασσα Προκόπου και στα αλίπεδα προς παραλία Κέντρο και τρόποι αντιμετώπισής τους (FICOPROK)”, που χρηματοδοτείται από τον Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς & Κυπαρισσιακού Κόλπου, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Ράμφο Αλέξιο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 12/10/2021

Ράμφος Αλέξιος Ράμφος Αλέξιος Ράμφος Αλέξιος Ράμφος Αλέξιος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει