Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

ΜΙΝΩΣ ΤΥΛΛΙΑΝΑΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ενίσχυση της Κλινικής Αποκατάστασης Ασθενών με Κακώσεις του Νωτιαίου Μυελού του ΠΓΝΠατρών «Δημήτρης και Βέρα Σφήκα» (81498 Ε.Υ.: Μ. Τυλλιανάκης) (16/03/2022)

Έχει λήξει 4 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 806/15-03-2022 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  μιας [1] σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο ««Ενίσχυση της Κλινικής Αποκατάστασης Ασθενών με Κακώσεις του Νωτιαίου Μυελού του ΠΓΝΠατρών «Δημήτρης και Βέρα Σφήκα», που συγχρηματοδοτείται από Διάφορους Ιδιώτες με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Μ. Τυλλιανάκη Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 31/03/2022

ΜΙΝΩΣ ΤΥΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΝΩΣ ΤΥΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΝΩΣ ΤΥΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΝΩΣ ΤΥΛΛΙΑΝΑΚΗΣ
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει