Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ενίσχυση της Κλινικής Αποκατάστασης Ασθενών με Κακώσεις του Νωτιαίου Μυελού του ΠΓΝ Πατρών «Δημήτρης και Βέρα Σφήκα» (81498 Ε.Υ.: K. Γιαννίτσας) (11/04/2024)

Έχει λήξει 3 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 910/10-04-2024 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  (1) σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ενίσχυση της Κλινικής Αποκατάστασης Ασθενών με Κακώσεις του Νωτιαίου Μυελού του ΠΓΝ Πατρών «Δημήτρης και Βέρα Σφήκα», που χρηματοδοτείται από Διάφορους Ιδιώτες με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Κων/νο Γιαννίτσα Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 22/04/2024

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει