Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Έγκριση Πρακτικού – Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Καινοτόμες δράσεις για την παρακολούθηση – ανάκαμψη – υποβοήθηση της στρατολόγησης του επαπειλούμενου είδους (Πίννα) Pinna nobilis» (81475– Ε.Υ.: Ι. Θεοδώρου)- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (20/09/2021)

Έχει λήξει 52 χρόνια πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ.  51607/25.05.2021  Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Καινοτόμες δράσεις για την παρακολούθηση – ανάκαμψη – υποβοήθηση της στρατολόγησης του επαπειλούμενου είδους (Πίννα) Pinna nobilis»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ Ι. Θεοδώρου, ανακοινώνεται ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του Πρακτικού Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 2:00 μ.μ.

Ιωάννης Θεοδώρου Ιωάννης Θεοδώρου Ιωάννης Θεοδώρου Ιωάννης Θεοδώρου
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει