Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Αθανάσιος Δήμας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Ερευνητικό Πρόγραμμα ακτομηχανικής διερεύνησης των ακτών ΡΟΓΙΤΙΚΩΝ-ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙΟΥ-ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ-ΤΣΟΥΚΑΛΑΙΙΚΩΝ της Δυτικής Αχαΐας ώστε να εξευρεθούν και προταθούν αειφόρες ήπιες μέθοδοι προστασίας των ακτών από τη διάβρωση, βάσει και των δεδομένων – αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού έργου TRITON” (81418- Ε.Υ.: Α. Δήμας) (17/06/2021)

Έχει λήξει 5 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 769 / 10-06-2021 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  2 συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ακτομηχανική Μελέτη – Αριθμητική Προσομοίωση – Διαστασιολόγηση Έργων Προστασίας Ακτής», που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Αθανάσιο Δήμα, Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 02/07/2021

Αθανάσιος Δήμας Αθανάσιος Δήμας Αθανάσιος Δήμας Αθανάσιος Δήμας
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει