Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

Δημήτριος Τσώλης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «GLASS: SinGle Sine-on e-GovernAnce paradigm based on distributed file exchange network for Security, transparency, cost effectiveness and truSt» (81454 Ε.Υ.: Δ. Τσώλης) (23/03/2023)

Έχει λήξει 6 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 855/21-03-2023  Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  δυο [2] συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο τίτλο «GLASS: SinGle Sine-on e-GovernAnce paradigm based on distributed file exchange network for Security, transparency, cost effectiveness and truSt», που χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της δράσης «H2020» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Δημήτριο Τσώλη Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 03/04/2023

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΩΛΗΣ
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει