Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

Γεώργιος Καγκάδης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Προσωποποιημένη βελτιστοποίηση προγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων με Lu-177 για MNETs, με την ανάπτυξη προηγμένων υπολογιστικών εργαλείων και ενός φορητού ανιχνευτικού συστήματος (POPEYE)» (81444 Ε.Υ.: Γ. Καγκάδης) (30/05/2023)

Έχει λήξει 4 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 865/30-05-2023 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη χορήγηση  μιας (1) ανταποδοτικής υποτροφίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο Προσωποποιημένη βελτιστοποίηση προγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων με Lu-177 για MNETs, με την ανάπτυξη προηγμένων υπολογιστικών εργαλείων και ενός φορητού ανιχνευτικού συστήματος  Τ11ΕΡΑ4-00055, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και Εθνικούς Πόρους, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Γεώργιο Καγκάδη, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 6 & 7 του ν.4547/2018, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ 6 του ν.4559/2018,  ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 09/06/2023

Καγκάδης Γεώργιος Καγκάδης Γεώργιος Καγκάδης Γεώργιος Καγκάδης Γεώργιος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει