Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

ΜΠΑΣΚΟΥΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «NanoQIQO – Twinning towards the Russian-Armenian University’s scientific excellence and innovation capacity in nanomaterials for quantum information and quantum optics» (81436 Ε.Υ.: Σ. Μπασκούτας) (06/03/2024)

Έχει λήξει 4 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 905/06-03-2024 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη [1] σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «NanoQIQO – Twinning towards the Russian-Armenian University’s scientific excellence and innovation capacity in nanomaterials for quantum information and quantum optics», που χρηματοδοτείται από την EUROPEAN COMMISSION, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Μπασκούτα Σωτήριο, Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 18/03/2024

ΜΠΑΣΚΟΥΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΑΣΚΟΥΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΑΣΚΟΥΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΑΣΚΟΥΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει