Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

Χασιακός Αθανάσιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «TwinERGY: Ευφυής διασύνδεση των prosumers σε θετικά ενεργειακές κοινότητες με ψηφιακά δίδυμα για ψηφιακές αγορές ενέργειας» (81389 Ε.Υ.: Α. Χασιακός) (13/12/2023)

Έχει λήξει 7 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 893(O)/13-12-2023 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη μιας [2] συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «TwinERGY: Ευφυής διασύνδεση των prosumers σε θετικά ενεργειακές κοινότητες με ψηφιακά δίδυμα για ψηφιακές αγορές ενέργειας», που χρηματοδοτείται από τον Φορέα «COMMISSION EUROPEENNE», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αθανάσιο Χασιακό, Αν. Καθηγητή  του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 28/12/2023

Χασιακός Αθανάσιος Χασιακός Αθανάσιος Χασιακός Αθανάσιος Χασιακός Αθανάσιος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει