Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

Γεώργιος Κωνσταντόπουλος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Εξέλιξη της βασικής θεωρίας μη γραμμικού φραγμένου ελέγχου για εφαρμογή στα Έξυπνα Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας» (81359 Ε.Υ.: Γ. Κωνσταντόπουλος) (12/04/2023)

Έχει λήξει 5 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 858/11-04-2023 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη χορήγηση  1 ανταποδοτικής υποτροφίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Εξέλιξη της βασικής θεωρίας μη γραμμικού φραγμένου ελέγχου για εφαρμογή στα Έξυπνα Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας», που χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ στο πλαίσιο της πράξης/δράσης/έργου «Κ. Καραθεοδωρή 2020», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Γεώργιο Κωνσταντόπουλο, Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 6 & 7 του ν.4547/2018, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ 6 του ν.4559/2018, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 24/04/2023

 

Κωνσταντόπουλος Γεώργιος Κωνσταντόπουλος Γεώργιος Κωνσταντόπουλος Γεώργιος Κωνσταντόπουλος Γεώργιος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει