Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Δημήτριος Τσώλης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Βουραϊκός – Παραγωγή ψηφιακής εφαρμογής για κινητά και tablets για το Γεώπαρκο Χελμού – Βουραϊκού» (81355- Ε.Υ. Δ.Τσώλης) (13/07/2021)

Έχει λήξει 4 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 769 / 10-06-2021 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη μίας (1) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο « Βουραϊκός – Παραγωγή ψηφιακής εφαρμογής για κινητά και tablets για το Γεώπαρκο Χελμού» που συγχρηματοδοτείται από Ε.Γ.Τ.Α.Α. Π.Δ.Ε. ΣΑ082/1 στο πλαίσιο του έργου  «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 προσέγγιση CLLD LEADER», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Δημήτρη Τσώλη Επίκουρο Καθηγητή  του Τμήματος  Ιστορίας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 28/07/2021

Τσώλης Δημήτριος Τσώλης Δημήτριος Τσώλης Δημήτριος Τσώλης Δημήτριος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει