Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Σταύρος Καλαϊτζίδης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΥΡΦΗ ΣΤΟΝ ΛΙΓΝΙΤΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΤΥΡΦΩΝΑ ΤΩΝ ΦΙΛΙΠΠΩΝ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)» (81348– Ε.Υ.: Σ. Καλαϊτζίδης) (30/09/2020)

Έχει λήξει 1 εβδομάδα πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΥΡΦΗ ΣΤΟΝ ΛΙΓΝΙΤΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΤΥΡΦΩΝΑ ΤΩΝ ΦΙΛΙΠΠΩΝ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)», που χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Σταύρο Καλαϊτζίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει μία υποτροφία, που οδηγεί σε απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, χρονικής διάρκειας 36 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του Φυσικού ή του Οικονομικού Αντικειμένου του έργου, ως κάτωθι:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 15/10/2020

Καλαϊτζίδης Σταύρος Καλαϊτζίδης Σταύρος Καλαϊτζίδης Σταύρος Καλαϊτζίδης Σταύρος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει