Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Αθηνά Παπαχρυσοστόμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2020: Η αυτενέργεια μέσα από σύγχρονες αναγνώσεις αρχαιοελληνικών δραμάτων. Σταθμοί από την αρχαία ελληνική τραγωδία μέχρι τη σύγχρονη νεοελληνική ποίηση» (81334– Ε.Υ.: Α. Παπαχρυσοστόμου) (15/09/2020)

Έχει λήξει 3 εβδομάδες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 716/10-09-2020 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2020», που χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ, με Επιστημονικό Υπεύθυνο την Αθηνά ΠαπαχρυσοστόμουΜόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει 1 (μία) υποτροφία, που οδηγεί σε απόκτηση διδακτορικού διπλώματος,  χρονικής διάρκειας 36 (τριάντα έξι) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του Φυσικού ή του Οικονομικού Αντικειμένου του έργου, ως κάτωθι:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 30/09/2020

Αρχείο Πρόσκλησης


Για να δείτε το Πρακτικό Αξιολόγησης πατήστε εδώ

Παπαχρυσοστόμου Αθηνά Παπαχρυσοστόμου Αθηνά Παπαχρυσοστόμου Αθηνά Παπαχρυσοστόμου Αθηνά
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει