Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Έγκριση Πρακτικού – Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Π.Μ.Σ.: Διοίκηση Εκπαίδευσης» (81320– Ε.Υ.: Ι. Μητρόπουλος) (12/04/2021)

Έχει λήξει 52 χρόνια πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 24909/12.03.2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Π.Μ.Σ.: Διοίκηση Εκπαίδευσης»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνo τoν κ.  Ι. Μητρόπουλο, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΑΓΟΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Μητρόπουλος Ιωάννης Μητρόπουλος Ιωάννης Μητρόπουλος Ιωάννης Μητρόπουλος Ιωάννης
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει