Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Ειρήνη Μαργιωλάκη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΙ Κρύσταλλοι, ΤΑΧΥΤΕΡΑ Πειράματα, ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΕΣ Δέσμες: Καινοτόμες προσεγγίσεις για το σχεδιασμό & την παραγωγή φαρμάκων (CrystDRUG)» (81144 – Ε.Υ.: Ε.Μαργιωλάκη) (16/03/2022)

Έχει λήξει 4 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 806 / 15-03-2022 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  [1] μιας συμβάσης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΙ Κρύσταλλοι, ΤΑΧΥΤΕΡΑ Πειράματα, ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΕΣ Δέσμες: Καινοτόμες προσεγγίσεις για το σχεδιασμό & την παραγωγή φαρμάκων (CrystDRUG)», που συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της πράξης/δράσης/έργου «1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και ερευνητών/τριων και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας, με Επιστημονικό Υπεύθυνη την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Ειρήνη Μαργιωλάκη του Τμήματος Βιολογίας, του Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 31/03/2022

Μαργιωλάκη Ειρήνη Μαργιωλάκη Ειρήνη Μαργιωλάκη Ειρήνη Μαργιωλάκη Ειρήνη
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει