Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Έγκριση Πρακτικού – Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «BRUPEAT-Τhe Last 10.000 Years: Unravelling the Holocene Geological and Ecological History of Brunei Darussalam by Decoding Peatlands» (81125, Ε.Υ.: Κ. Χρηστάνης) (01/10/2020)

Έχει λήξει 51 χρόνια πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 55511/26.08.2020 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου  στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «BRUPEAT-Τhe Last 10.000 Years: Unravelling the Holocene Geological and Ecological History of Brunei Darussalam by Decoding Peatlands»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Κ. Χρηστάνη, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 08 Oκτωβρίου 2020.

 

 

Κίμων Χρηστάνης Κίμων Χρηστάνης Κίμων Χρηστάνης Κίμων Χρηστάνης
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει