Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Καζαντζίδης Ανδρέας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «IREEDER: Εισαγωγή των σύγχρονων εξελίξεων στο προπτυχιακό πρόγραμμα μαθημάτων των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών» (81101 – Ε.Υ.: Α. Καζαντζίδης) (29/07/2021)

Έχει λήξει 3 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 776/28-07-2021 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  [1] σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «IREEDER: Εισαγωγή των σύγχρονων εξελίξεων στο προπτυχιακό πρόγραμμα μαθημάτων των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της πράξης «Erasmus+», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Καζαντζίδη Ανδρέα, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής, του Πανεπιστημίου Πατρών.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 23/08/2021

Καζαντζίδης Ανδρέας Καζαντζίδης Ανδρέας Καζαντζίδης Ανδρέας Καζαντζίδης Ανδρέας
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει