Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Παπαδημητρίου Δήμητρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «SocialB:Οικοσύστημα εκπαίδευσης για την βιωσιμότητα και ανάπτυξη του κοινωνικού επιχειρείν» (81085 Ε.Υ.: Δ. Παπαδημητρίου) (03/06/2022)

Έχει λήξει 2 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 815/24-05-2022 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  2 σύμβασεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «SocialB:Οικοσύστημα εκπαίδευσης για την βιωσιμότητα και ανάπτυξη του κοινωνικού επιχειρείν», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  στο πλαίσιο της δράσης «Εrasmus+», με Επιστημονική Υπεύθυνη την Αν. Καθηγήτρια Δ. Παπαδημητρίου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 20/06/2022

Παπαδημητρίου Δήμητρα Παπαδημητρίου Δήμητρα Παπαδημητρίου Δήμητρα Παπαδημητρίου Δήμητρα
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει