Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Έγκριση Πρακτικού – Πρακτικό Αξιολόγησης για την χορήγηση Ανταποδοτικής Υποτροφίας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Κυψελίδα καυσίμου με αναμορφωμένη μεθανόλη βασισμένη σε ενδιάμεσης θερμοκρασίας τηγμένο ηλεκτρολύτη ως πρωτονιακό αγωγό, METHCELL» (81047– Ε.Υ.: Γ. Αυγουρόπουλος) (16/09/2021)

Έχει λήξει 52 χρόνια πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 84849/14.09.2021  Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την χορήγηση Ανταποδοτικής Υποτροφίας στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Κυψελίδα καυσίμου με αναμορφωμένη μεθανόλη βασισμένη σε ενδιάμεσης θερμοκρασίας τηγμένο ηλεκτρολύτη ως πρωτονιακό αγωγό, METHCELL»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Γ. Αυγουρόπουλο ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 23 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 2:00 μ.μ.

Αυγουρόπουλος Γιώργος Αυγουρόπουλος Γιώργος Αυγουρόπουλος Γιώργος Αυγουρόπουλος Γιώργος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει