Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Έγκριση Πρακτικού – Πρακτικό Αξιολόγησης για τη χορήγηση Ανταποδοτικής Υποτροφίας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Απομόνωση μικροφυκών ενδημικών του Ιουνίου πελάγους και αξιοποίηση τους για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, IoanianAlgae» (80967, Ε.Υ.: Γ. Αγγελής) (16/09/2020)

Έχει λήξει 51 χρόνια πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 53422/05.08.2020 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση Ανταποδοτικής Υποτροφίας στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Απομόνωση μικροφυκών ενδημικών του Ιουνίου πελάγους και αξιοποίηση τους για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, IoanianAlgae»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κΓ. Αγγελή, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 23 Σεπτεμβρίου 2020.

Πρακτικό Αξιολόγησης

Γεώργιος Αγγελής Γεώργιος Αγγελής Γεώργιος Αγγελής Γεώργιος Αγγελής
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει