Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Γεώργιος Κατσέλης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Μετρητής νωπότητας ψαριών – FRESQO» (80865– Ε.Υ.: Γ. Κατσέλης) (20/10/2021)

Έχει λήξει 3 εβδομάδες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου σύμφωνα με απόφαση της αρ. 786/19-10-2021 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη τεσσάρων [4] συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Μετρητής νωπότητας ψαριών – FRESQO», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ) και Εθνικούς Πόρους με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Γεώργιο Κατσέλη καθηγητή του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών Βιολογίας, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 04/11/2021

Κατσέλης Γεώργιος Κατσέλης Γεώργιος Κατσέλης Γεώργιος Κατσέλης Γεώργιος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει