Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Διονύσης Μαντζαβίνος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ– ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας για Ειδικούς και Ακαδημαϊκούς Σκοπούς (ESP/EAP)- ΩΡΟΜΙΣΘΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΣΟΔΑ ΜΔΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» (80777 – Ε.Υ. Δ. ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ) (22/09/2021)

Έχει λήξει 2 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 781 / 15-09-2021 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  [5] συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΕΣΟΔΑ ΜΔΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», που χρηματοδοτείται από την Επιτροπή Ερευνών, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Διονύσιο Μαντζαβίνο, Καθηγητή  του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 07/10/2021

Μαντζαβίνος Διονύσης Μαντζαβίνος Διονύσης Μαντζαβίνος Διονύσης Μαντζαβίνος Διονύσης
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει