Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Χρήστος Μακρής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ευφυείς μηχανισμοί αξιολόγησης της επίδρασης των κριτικών σε Τουριστικές Επιχειρήσεις με χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης» (80728 – Ε.Υ.: Χ. Μακρής) (06/04/2021)

Έχει λήξει 2 χρόνια πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 760 / 01-04-2021 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη 1 σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ευφυείς μηχανισμοί αξιολόγησης της επίδρασης των κριτικών σε Τουριστικές Επιχειρήσεις με χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της πράξης/δράσης/έργου «Ενίσχυση Σχεδίων Έρευνας Ανάπτυξης & Καινοτομίας στον Τομέα Προτεραιότητας της RIS3 “Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών”» το οποίο χρηματοδοτείται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Χρήστο Μακρή του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής, του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 21/04/2021


Για να δείτε το Πρακτικό Αξιολόγησης πατήστε εδώ.

Μακρής Χρήστος Μακρής Χρήστος Μακρής Χρήστος Μακρής Χρήστος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει