Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Γεώργιος Σταμέλος

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Π.Μ.Σ.: Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη» (80651- Ε.Υ.: Γ. Σταμέλος) (03/03/2022)

Έχει λήξει 5 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 802 / 15-02-2022 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  [1] σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Π.Μ.Σ.: “Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη”», που χρηματοδοτείται ιδίους Πόρους, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Γεώργιο Σταμέλο, Καθηγητή του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης  και Κοινωνικής Εργασίας, του Πανεπιστημίου Πατρών

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 21/03/2022

Σταμέλος Γεώργιος Σταμέλος Γεώργιος Σταμέλος Γεώργιος Σταμέλος Γεώργιος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει