Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Έγκριση Πρακτικού – Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Enlightening the Conformational Changes of HNOX domain of soluble guanylate cyclase (sGC) by discrimination of diatomic gases» (80599, Ε.Υ.: Αικ. Ζώμπρα) (01/10/2020)

Έχει λήξει 51 χρόνια πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 47061/15.07.2020  Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου  στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Enlightening the Conformational Changes of HNOX domain of soluble guanylate cyclase (sGC) by discrimination of diatomic gases»,  με Επιστημονική Υπεύθυνη την κα Αικ. Ζώμπρα, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΑΓΟΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ζώμπρα Αικατερίνη Ζώμπρα Αικατερίνη Ζώμπρα Αικατερίνη Ζώμπρα Αικατερίνη
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει