Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Κούκος Ιωάννης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Τεχνικές Εκθέσεις Έρευνας Καινοτόμων Τεχνολογιών Υλικών, Τεχνο-Οικονομικών Διεργασιών και Διαδικασιών για το Περιβάλλον και την Κυκλική Οικονομία.» (80478 Ε.Υ.: Ι. Κούκος) (03/05/2022)

Έχει λήξει 3 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 812/03-05-2022 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη χορήγηση  μίας (1) ανταποδοτικής υποτροφίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Τεχνικές Εκθέσεις Έρευνας Καινοτόμων Τεχνολογιών Υλικών, Τεχνο-Οικονομικών Διεργασιών και Διαδικασιών για το Περιβάλλον και την Κυκλική Οικονομία», που », που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΕΣΠΑ 2014-2020 και το «Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης», με Επιστημονικά Υπεύθυνο, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον  καθ. Κούκο Ιωάννη  του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 6 & 7 του ν.4547/2018, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ 6 του ν.4559/2018,  ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 18/05/2022

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΣ
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει