Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Έγκριση Πρακτικού – Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Καινοτόμος στρατηγική για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη δημιουργία ικανοτήτων στον τομέα της γεω-πληροφορικής του διαστήματος που υποστηρίζει την χρήση πληροφοριών από το πρόγραμμα Copernicus» (80313, Ε.Υ.: Α. Καζαντζίδης) (17/09/2020)

Έχει λήξει 51 χρόνια πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 55293/25.08.2020 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου  στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Καινοτόμος στρατηγική για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη δημιουργία ικανοτήτων στον τομέα της γεω-πληροφορικής του διαστήματος που υποστηρίζει την χρήση πληροφοριών από το πρόγραμμα Copernicus»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Α. Καζαντζίδη, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 24 Σεπτεμβρίου 2020.

Πρακτικό Αξιολόγησης

Ανδρέας Καζαντζίδης Ανδρέας Καζαντζίδης Ανδρέας Καζαντζίδης Ανδρέας Καζαντζίδης
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει