Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Λιάτσικος Ευάγγελος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ– ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Θεραπευτική αντιμετώπιση ουρηθρικών στενώσεων με μπαλόνι εμποτισμένο με ταξόλη. Πειραματικό μοντέλο» (80312- Ε.Υ. Ε. Λιάτσικος) (19/03/2021)

Έχει λήξει 2 χρόνια πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 757 / 10-03-2021 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  1 σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Θεραπευτική αντιμετώπιση ουρηθρικών στενώσεων με μπαλόνι εμποτισμένο με ταξόλη. Πειραματικό μοντέλο» , ΦΚ 80312 που χρηματοδοτείται από ιδιώτες COOK MEDICAL, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ουρολογίας κ. Ευάγγελο Λιάτσικο, Διευθυντή του Τμήματος Ουρολογίας , του Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 05/04/2021


Για να δείτε το Πρακτικό Αξιολόγησης πατήστε εδώ.

Λιάτσικος Ευάγγελος Λιάτσικος Ευάγγελος Λιάτσικος Ευάγγελος Λιάτσικος Ευάγγελος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει