Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Ευάγγελος Τζανάτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Υποέργο 3 της «Ανάπτυξη καινοτόμων μέτρων καταγραφής, χαρτογράφησης και περιορισμού των πληθυσμών των εισβολικών ειδών Λαγοκέφαλου (Lagocephalus sceleratus) και Λεοντόψαρου (Pterois spp.) στις ελληνικές θάλασσες_Πανεπιστήμιο Πατρών» (81281– Ε.Υ.: Ε. Τζανάτος) (06/08/2020)

Έχει λήξει 2 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 709/31-07-2020 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη [2] συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Υποέργο 3 της «Ανάπτυξη καινοτόμων μέτρων καταγραφής, χαρτογράφησης και περιορισμού των πληθυσμών των εισβολικών ειδών Λαγοκέφαλου (Lagocephalus sceleratus) και Λεοντόψαρου (Pterois spp.) στις ελληνικές θάλασσες_Πανεπιστήμιο Πατρών», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμων μέτρων καταγραφής, χαρτογράφησης και περιορισμού των πληθυσμών των εισβολικών ειδών Λαγοκέφαλου (Lagocephalus sceleratus) και Λεοντόψαρου (Pterois spp.) στις ελληνικές θάλασσες», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Ευάγγελο Τζανάτο Επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 21/08/2020

Αρχείο Πρόσκλησης


Για να δείτε το πρακτικό αξιολόγησης πατήστε εδώ

Ευάγγελος Τζανάτος Ευάγγελος Τζανάτος Ευάγγελος Τζανάτος Ευάγγελος Τζανάτος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει